Κολιάτσου 40, Κόρινθος, 20131, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
2741029403
6945433899
dentalhealthkorinthos@gmail.com